Raseborg utlyser tävling för att få nytt boende vid Liljedahlsgatan

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat inleda ett förfarande som förhoppningsvis ska leda till att tomten vid Liljedahlsgatan i Ekenäs bebyggs med ett resurserat serviceboende för seniorer. Överlåtelseförfarandet förverkligas genom en tävling.

Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm, SFP, i hörnet av Liljedahlsgatan och Järnvägsgatan i Ekenäs som planerats för ett resurserat serviceboende. Nu utlyser staden en tävling för att få en utomstående aktör att bygga det planerade boendet på tomten.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
17.01.2023 16:00 UPPDATERAD 17.01.2023 17:00
Raseborg tar till en för staden unik metod för att hitta en aktör som vill bygga ett nytt resurserat serviceboende för seniorer vid Liljedahlsgatan i Ekenäs. Staden utlyser nämligen en tävling där vinnaren får hyra tomten mot att denna bygger ett resurserat boende med 60–70 platser. 
Tomten som ska bebyggas är 4 342 kvadratmeter stor med en byggrätt på 4 000 kvadratmeter.
Vinnaren ansvarar för att boendet byggs, är byggnadens ägare och fungerar som hyresvärd gentemot Västra Nylands välfärdsområde. Vinnaren sköter också om förhandlingarna och avtalen med välfärdsområdet.

ANDRA LÄSER