Trafikledsverket: "Vi utgår från operatörernas behov av trafik, inte människornas behov att förflytta sig"

Trafikledsverket öppnar upp för dialog med kommunerna om att utreda kustbanans framtid som delvis dubbelspårig. Men vill man ha flera tågturer på ett område där det finns för få passagerare för lönsam trafik måste man vända sig till politikerna.

De västnyländska kommunerna anser att kustbanan behöver mera spårkapacitet.
Mira Strandberg
10.09.2021 09:26
– Vi fick frågan om vi kunde tänka oss att diskutera kustbanans utveckling med de västnyländska kommunerna, och vi svarade ja. Vi diskuterar med intresse sådant som kommunerna vill ta upp. Men vi vet inte ens ännu när träffen blir av, ännu mindre vilken typ av utredning vi i så fall kunde tala om, säger Pekka Rajala vid Trafikledsverket.