503 nya coronafall på söndag – ökningen har mattats av

Åland har landets lägsta coronaincidens. Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På söndagens rapporterades om 503 nya coronafall.
SPT
22.08.2021 15:39
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 503 nya coronafall på söndagen. Det innebär att totalt 122 046 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.
Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 174,6. Det är marginellt högre än under de föregående 14 dagarna, då incidensen var 165,1.
Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 298,9. Åland har landets lägsta incidens, 53,0.
I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 181,5, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 75,1 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 98,5.
För tillfället vårdas 99 coronapatienter på sjukhus runtom i landet, varav 29 på intensivvårdsavdelningar.
Institutet uppdaterar siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall en gång per vecka. I samband med den senaste uppdateringen i onsdags meddelades om 13 nya dödsfall. Finlands coronarelaterade dödssiffra har därmed stigit till 1 008.
Vaccineringen av befolkningen framskrider. Totalt 70,3 procent av befolkningen nu fått sin första vaccindos medan 45,5 procent har fått även den andra dosen, enligt lördagens siffror.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med slutet av juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare baserades siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER