Mikaelskolan kan få säkrare infart

En ny detaljplan för Rikullen norr om Mikaelskolan i Ekenäs tar ett kliv framåt. En säkrare infart till Mikaelskolan utreds samtidigt.

I samband med detaljplanearbetet för Rikullen utreds en säkrare infart till Mikaelskolan från Tenalavägen. Anslutningen skulle vara gemensam för skolområdet och ett privat kollektivt äldreboende som planeras på Rikullen.

Planläggningsnämnden i Raseborg har godkänt arkitekt Mathias Nyström på MNY Arkitekter Ab som planläggningskonsult för en ny detaljplan för Rikullen i Västerby i Ekenäs. Rikullen ligger norr om Mikaelskolan och daghemmet Rosengården.

Initiativet till detaljplaneringen och ändringen av detaljplan har tagits av föreningen Alfa Omega Raseborg i samarbete med staden. Målet är att möjliggöra kollektivt äldreboende och funktioner som stödjer det.

Trafikanslutningen från Hangövägen till Mikaelskolan har ansetts vara farlig och i samband med detaljplanearbetet utreds en säkrare, gemensam trafikanslutning till skolområdet och Rikullen från Tenalavägen.

ANDRA LÄSER