Raseborg bekräftar: Redo för 150 ukrainska flyktingar

Raseborgs stad har nu, i likhet med andra kommuner och städer, fått en officiell förfrågan av Migrationsverket Migri om stadens kapacitet att ta emot flyktingar från Ukraina. Det bekräftar invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert.

Raseborgs stad har nu officiellt fått en begäran från Migri om att förbereda sig för att ta emot 150 ukrainska flyktingar. Det bekräftar invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert.
18.03.2022 17:00 UPPDATERAD 18.03.2022 17:06
I Raseborg görs nu i rask takt upp beredskapsplaner för hur ukrainska flyktingar ska tas emot och inkvarteras i staden. Detta för att omedelbart kunna svara på Migrationsverket Migris behov och inkvartera ukrainare om eller då situationen så kräver.
Karin Ljung-Hägert, invandrarkoordinator i Raseborg, säger att Migri nämligen i första hand tar emot flyktingarna på tillfälliga flyktingförläggningar, egna eller i samarbete med Röda Korset. Sedan då Migri vet om ett annat slags boende behövs träder kommunerna in.
– Allt beror på hur situationen och flyktingströmmarna utvecklas, så i vilken takt inkvartering ute i kommunerna kommer att verkställas vet ingen just nu. Men vi har nu fått en begäran från Migri om att förbereda oss för att ta emot 150 ukrainska flyktingar och vi strävar naturligtvis efter att kunna göra det, säger Karin Ljung-Hägert.

ANDRA LÄSER