Flera förseelser i den tunga trafiken

Flera chaufförer struntade i lagstadgade vilotider när polisen specialbevakade tung trafik förra veckan.

Polisen specialbevakade tung trafik under förra veckan. Det var en del av den europeiska kampanjen Truck & Bus.

Polisen specialbevakade tung trafik under förra veckan. Det var en del av den europeiska kampanjen Truck & Bus. Bekämpningen av grå ekonomi var en del av temat.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt fäste polisen speciellt uppmärksamhet på aspekter som försämrar chaufförernas uppmärksamhet vid körning som till exempel telefoner och föremål som stör sikten.

I Västnyland kontrollerades 65 inhemska och 10 utländska fordon. I samband med razziorna uppdagades en efterlyst person, sex fall av manipulation av färdskrivaren, 26 fall av förseelse mot kör- och vilotider, fyra fall av färdskrivarförseelse, ett fall av förseelse i samband med transport av farliga ämnen, ett fall av överlast och tre fall av bristfällig surrning av last.

Till exempel struntade en chaufför i att ta pauser och använde två tre färdskrivarkort varje kördygn. När han stoppades försökte han göra sig av med de överflödiga färdskrivarkorten genom att låsa förardörren och kasta ut dem i snödrivan på andra sidan körhytten.

Tre chaufförer hade kört en del av sina körningar utan chaufförskort i den digitala skrivaren för att dölja att de hade struntat i de vilotider som lagen kräver.

Tre andra chaufförer använde delvis kompisens chaufförskort i skrivaren. I dessa fall skickades de missbrukade chaufförskorten till Trafi för att ogiltigförklaras.

Förseelserna fördelades ganska jämnt över de inhemska och utländska fordonen.

ANDRA LÄSER