Ethel Storsjö har bestyrkt behov av färdtjänst

Nu blir jag verkligen ledsen och arg å Ethel Storsjös vägnar.

Vad i hela friden är det i hennes ansökan om färdtjänst som väcker sådan anstöt hos klientnämnden att man måste be om besvärstillstånd för Helsingfors förvaltningsdomstols beslut? Att läsa Västra Nylands artikel 23.12 väckte bestörtning och ilska.
Som jag har förstått det hela – och jag har följt "romanen” sen dess början – har såväl fysioterapeuter som ett antal läkare bestyrkt fru Storsjös tillstånd och behov av färdtjänst fullt ut.
Det är skattebetalarnas – och därmed också fru Storsjös – skattepengar som Raseborgs stad dribblar med. Man ska fasen inte vara gammal i Raseborg, än mindre sjuk! Jag bävar verkligen för den dagen jag blir beroende av någon utomstående för att klara min tillvaro, det ser verkligen mörkt ut för person med funktionsnedsättning och äldre i Raseborg såväl inom hemsjukvård som inom annan vård.
De pengar som staden lägger ner på förlorade ärenden i diverse domstolar, kunde läggas på att avlöna sjukvårds- och hemvårdspersonal för dem som redan finns håller på att slitas ut intill fördärvet.
Trots allt önskar jag ett Gott Slut på 2021 och ett bättre år 2022.

Mariann Rosendal

Harparskog

ANDRA LÄSER