Coronaläget förvärras – 336 personer vårdas på sjukhus och 44 får intensivvård

Över 1 400 nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats under det senaste dygnet, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Totalt har närmare 7,9 miljoner coronavirustester gjorts i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild.
På fredagen vårdades totalt 336 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 44 intensivvård.
Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Flera har redan fått tre vaccindoser

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 86,4 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 81,2 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. 4,2 procent av dem som fyllt 12 år har fått tre doser coronavirusvaccin.
Av hela befolkningen har 76,1 procent fått den första dosen vaccin medan 71,5 procent har fått två doser och 3,7 procent tre doser, uppger institutet.
Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.
Till och med den 16 november hade totalt 5 686 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 4 032 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Incidensen är 253

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 253, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 475, i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och lägst, 67, i Kajanalands sjukvårdsdistrikt.
Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.
Under det senaste dygnet har 1 406 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 14 050. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 9 835.
Totalt har 182 284 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

ANDRA LÄSER