"Flak efter flak med avfall grävdes ner"

– Hundra lass med avfall räcker inte till. Det var säkert mera än så. Det handlar om avfall som hämtades till en tomt vid Svartträskvägen i Tenala i Raseborg. Det mesta grävdes ner och finns kvar under jord, säger en källa. Fastighetsägare längs Svartträskvägen misstänker samma sak.

Oro. Det finns misstankar om att avfall har grävts ner på en tomt vid Svartträskvägen. Misstankarna kommer från andra fastighetsägare längs vägen. De är bland annat oroliga för sitt dricksvatten.
Johanna Lemström
04.06.2019 10:00
Så sent som 2013 var det ännu aktivitet på tomten i skogen vid Svartträskvägen i Tenala. Då städades det mesta av det avfall som låg och drällde synligt på tomten nämligen bort och ytan slätades till och fick ny jord.