LNG-terminalen som är på väg till Ingå beviljas tillstånd av Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar tillstånd för LNG-terminalen som ska placeras i Ingå.

Arkivbild från diskussionskväll om LNG-terminalen i Ingå.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
16.12.2022 09:45 UPPDATERAD 16.12.2022 10:05
Finlands första flytande LNG-terminal är på väg till Ingå och på fredagen meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att terminalen beviljas tillstånd. I pressmeddelandet uppger Tukes att tillståndsinnehavaren är det finländska företaget Floating LNG Terminal Finland Oy.
Företaget ansvarar för terminalverksamhetens och fartygets helhetssäkerhet. Tukes uppger också att Belgien är fartygets flaggstat.
”Tukes tillstånd säkerställer att tillståndsansökaren har identifierat och förberett sig för risken för storolyckor med LNG och andra kemikalier som används på fartyget”, går det också att läsa i pressmeddelandet. 

ANDRA LÄSER