Hangö museum föreslås flytta – nämnd lyfter starkt fram ett alternativ

Fabriken Manners kontorsutrymme med därtillhörande salar lyfts fram som ny hemvist för Hangö museum. Kulturnämnden förordade detta starkt vid tisdagens möte och föreslår för stadsstyrelsen att man hyr utrymmet där. "Det här är en verklig långkörare, men jag hoppas att vi landar rätt nu", säger kulturdirektören.  

Manners kontorsutrymme kan bli hemvist för Hangö museum.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
05.10.2022 11:38 UPPDATERAD 06.10.2022 11:13
Hangö museum flyttade 1970 till det nuvarande museet, en magasinsbyggnad från 1793 i Östra hamnen. Problemet har allt sedan dess varit att utrymmet är så litet, bara 116 kvadratmeter. Någon chans att ha allt under ett och samma tak har inte funnits.
Genom åren har också olika alternativ lyfts fram, men alltid fallit i något skede. Nu gör man ett nytt försök då kulturnämnden tidigare tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med projektet Hangö museum 2024. Målet var att staden lagom till stadens 150-årsjubileum då har ett nytt museum.
Arbetsgruppen har nu sett på två alternativ, att hyra in sig i delar av Drottningbergs källarvåning eller i Manners kontorsvinge där det också finns salar. Och nämnden förordar alltså Manner som finns på Långgatan.