Hur och när ska Öbyfamiljen gottgöras?

I dag borde punkt sättas för farsen kring Öbyfamiljen Karlssons skolskjutsar. Tiden för Raseborgs stad att avge rapport till JO om hur familjen ska gottgöras går nämligen ut just i dag. Men historien tar inte slut i dag, eftersom staden inte rättar sig efter JO:s beslut, säger familjens ombud Jarl Boström.

Jarl Boström, ombud för familjen Karlsson i Öby, förundras över varför staden inte rättar sig efter JO:s beslut.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen tog i ett beslut daterat den 9 december ställning till Raseborgs stads förvaltningsförfarande angående skolreseförmån för barnen i familjen Karlsson i Öby.

ANDRA LÄSER