En miljon på minus kan bli tre i Raseborg

Går det som hittills i år gör Raseborgs stad ett underskott på 2,9 miljoner euro. Det budgeterade underskottet är 1 miljon euro.

Som den största orsaken till det förutspådda minuset anges de försvagade skatteinkomsterna på 2,5 miljoner euro.
VN
30.08.2016 12:40 UPPDATERAD 30.08.2016 12:45
Stadsstyrelsen möttes i måndags och fick då ta del av halvårsrapporten över stadens ekonomi. Och det ser ut att bli ett sämre år än väntat. Som den största orsaken till detta anges de försvagade skatteinkomsterna på 2,5 miljoner euro.
Koncernförvaltning, där intern service är den klart största enheten, ser ut att landa på 0,5 miljoner mindre än budgeterat på inkomstsidan och 0,2 miljoner mindre än budgeterat beträffande utgifterna.
Man har utgått från att fastighetsförsäljningsintäkterna blir 0,5 miljoner euro under den budgeterade summan på 1,5 miljoner euro. Hittills har inga fastigheter sålts.
Prognosen för sektorn allmän- och ekonomiförvaltnings prognos visar en nettoöverskridning på 0,3 miljoner euro främst beroende på att kostnaderna för it blir högre än budgeterat.
Samhällsteknik är i detta skede 0,2 miljoner euro över budget.
Här är det likaså fastighetsförsäljningen som inte ser ut att uppnå planerad nivå.

En del levererar

Det goda i kråksången är att de största utgiftsposterna det vill säga vården och omsorgen och bildningen klarar sig hyfsat. Vård och omsorg prognostiseras ligga 0,6 miljoner euro under sin nettobudget på 101,5 miljoner. När halva året har gått ligger den egna verksamheten i budget förutom myndighetsuppgifterna som överskrids med drygt 0,2 miljoner euro.
Också den specialiserade sjukvården ser ut att underskrida budgeten med 0,6 miljoner euro. Staden har erhållit en återbetalning på 0,9 miljoner euro av överskottet för år 2015.
Bildningsväsendet med en nettobudget på 54 miljoner euro ser ut att underskrida sin budget med 0,2 miljoner euro netto. Det beror främst på lägre kostnader för dagvårdsverksamheten.
För Raseborgs Vatten ser det också ut att gå bättre än väntat. Affärsverket prognostiserar en vinst om 0,8 miljoner euro vilket är en halv miljon bättre än budget.
Underskottet för staden inklusive affärsverk är 2,1 miljoner euro mot ett budgeterat underskott om 0,6 miljoner.
Styrelsen antecknade ärendet till kännedom och beslutade remittera ärendet.

ANDRA LÄSER