Attendo erbjöd inte service

Det privatägda vårdbolaget Attendo deltog inte i upphandlingen av resurserat serviceboende i Raseborg trots att företaget äger två vårdfastigheter här som det bor raseborgare i. Avtalen för dessa gick ut vid årsskiftet.

Villa Stella i Gammelboda i Ekenäs ägs av Attendo. I den senaste kommunala upphandlingen erbjöd Attendo inte Raseborg några platser, inte i Villa Stella och inte i Villa Pentby.
27.02.2020 18:00
Social- och hälsovårdsnämnden kunde i onsdags notera att vårdbolaget Attendo inte erbjöd Raseborg några platser i resurserade serviceboenden via den upphandling som gjordes i fjol. Detta trots att bolaget äger Villa Pentby i Karis och Villa Stella i Gammelboda i Ekenäs och det de facto bor raseborgare där.
Upphandlingen gjordes inom ramen för det så kallade C10-samarbetet. Enligt Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg erbjöd Attendo inte heller några platser i Hangö. Även för några enheter i Esbo lät bolaget bli att ge offert.
Attendos motivering till att inte ge offert för Raseborgs del sägs vara det dygnspris som i upphandlingskriterierna fastställts för serviceboende i staden. Det upplevs vara för lågt.

ANDRA LÄSER