Varuboden vill bygga stormarknad och bensinmack i Hangö

Handelslaget Varuboden-Osla vill idka affärsverksamhet på den tomt i Hangö där Teboils obemannade bensinmack finns. Handelslaget ansöker om lov av staden för att detaljplanera området.

Attraktivt läge. Teboil är numera en obemannad bensinmack, och när lovet för bränsleförsäljning upphör, är Varuboden Osla intresserad av att ta över.
Varuboden-Osla har lämnat in en ansökan om planeringsreservering för en tomt, som staden äger, i korsningen av Esplanaden och Halmstadsgatan.
På tomten står Teboils obemannade bensinmack, plus ett outbrutet område i anslutning till den.

Nybygge fyller behov

Varubodens utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen säger att tomten motsvarar andelslagets behov väl. Planen är att bygga en fastighet som skulle rymma en S-market och andra butiker. Där Teboil nu står skulle det komma en ABC obemannad bensinmack i stället. Varuboden har länge letat efter ett bra läge i Hangö för att utveckla sin service. Behovet av parkeringsplatser har ökat.
Nu finns det en Sale-affär i Hangö norra som inrymmer både mat- och järnvaruaffär invid ABC-bensinstationen. I centrum finns en S-market.
Pöyhönen kan ännu inte säga hur de nya planerna påverkar dem:
– Vi får se i takt med att arbetet framskrider, men vi kommer att se över helheten.

Alko inte aktuellt

Varuboden samarbetar även med Alko. I Hangö finns i Alko i samma fastighet som K-Supermarket, som ligger på andra sidan korsningen, men enligt Pöyhönen är det här en fråga som ännu inte diskuterats.
– Nu väntar vi först på om vi får lov att planera området. Om ansökan beviljas, går vi vidare i rask takt.
Enligt planerna skulle allt stå klart 2018-2019. Den nya fastigheten skulle vara cirka 2 800 kvadratmeter stor. Av det skulle drygt hälften av ytan vikas för livsmedelsaffären, medan resten skulle hyras ut eller fungera som lagerutrymmen.

Behandlas nästa vecka

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på måndag. Förslaget är att godkänna ansökan om planeringsreservering med en precisering om att tomtens överlåtelsevillkor kan överenskommas genom markanvändningsavtal.
Om det blir ja går bollen vidare till miljönämnden, som får börja arbeta med en ändring av detaljplanen.
Områdets totala yta är ca 9 000 kvadratmeter.