Om Ingås slogan var en person skulle personen vara Regina Ekblom – nu går hon i pension: ”Jag har haft så förbannat roligt”

Regina Ekblom är inte den som räknar dagar till pensioneringen, tvärtom. Men efter 35 år som kommunal tjänsteman i Ingå är det dags för den stora omställningen. ”Jag ser med skräck fram emot det.”

Regina Ekblom jobbar sin sista dag i kommunen den sista januari. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
01.02.2023 05:48 UPPDATERAD 01.02.2023 09:42
När Regina Ekblom går i pension i februari betyder det också slutet på en era i Ingå. Kultur- och kursplanerartiteln går i graven och de uppgifter Ekblom har haft hand om delas upp på tre kolleger. Det beror på den organisationsförändring i Ingå som tvingats fram av social- och hälsovårdsreformen och som i kommunerna sätter fokus på invånarnas välfärd.
– Här hoppas jag verkligen att mina efterträdare tar till vara den potential som medborgarinstitutet har. I mitt jobb har jag insett hur viktigt institutet är. Det är en av de viktigaste demokratifunktionerna i en kommun vid sidan av biblioteket. Och där finns många möjligheter att utveckla verksamhet som gäller förebyggande välfärdsarbete, säger Regina Ekblom.
Som exempel nämner Ekblom föreläsningar om friskvård, kostråd eller psykiskt välbefinnande. 

ANDRA LÄSER