Strejk försvårar utdelning av dagstidningar

Strejken vid Postens sorteringsverksamhet mellan den 2 och 4 september påverkar utdelningen av dagstidningar.

Får du din tidning med postens utdelning på dagen kan du räkna med förseningar.
Postens anställda som sorterar paket och näthandelsvaror kommer att flyttas över till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket innebär att de får ett nytt kollektivavtal, något som postfacket PAU motsätter sig. Det här innebär att personalen vid sorteringsverksamheten strejkar mellan den 2 och 4 september. Strejken påverkar utdelningen av dagstidningar.
– Posten har varslat om förseningar i utdelningen av dagsposten. Det betyder att prenumeranter av tidningar som delas ut i dagsposten påverkas av strejken. Strejken påverkar inte utdelningen av tidningar tidigt på morgonen. För vår del innebär det eventuella förseningar av tidningar som delas ut på nyländska landsbygden och hela Österbotten, säger Niklas Palm som är tryck- och distributionschef vid KSF Media.
Distributionen av KSF Medias tidningar i Åboland berörs inte av strejken eftersom tidningarna delas ut av Turun tietojakelu. Från Postens sida kan man inte i det här skedet säga hur omfattande störningarna blir.
– Hur omfattande störningarna blir beror på hur många som deltar i strejken. Vi följer med läget och informerar fortlöpande om hur störningarna påverkar postgången, säger Postens styrcentrals chef Jarmo Ainasoja.