Folkfattig och manstark valdebatt

Bara en kvinnlig kandidat satt i panelen då Sjundeå företagare ordnade valdebatt med sex partier i tisdags.

Aktiv. Den enda kvinnliga kandidaten i valdebatten var också en av de aktivaste, tillsammans med Rabbe Dahlqvist och Antero Honkasalo. Av nykomlingarna var Matti Juntunen aktivast.

– Välkommen till Sjundeå med tåg, var Rabbe Dahlqvists (SFP) kortfattade svar på debattledare Arto Penttinens fråga vad de skulle säga till minister Anne Berner om de skulle träffa henne.

Kollektivtrafik och marknadsföring av kommunen var centrala teman under Sjundeå företagares valdebatt, som bara hade lockat ett tjugotal åhörare. Eftersom en handfull av åhörarna själv är uppställda i valet var det väldigt glest mellan utomstående åhörare.

I panelen satt förutom Dahlqvist Antero Honkasalo (V), Jukka Eräkare (SDP), Matti Juntunen (Gröna), Maria Koroma-Hintikka (Sjundeå Porkala Samlingsparti) och Mika Savilahti (Sannf). Eräkare, Juntunen och Savilahti är nya kandidater, de tre övriga har varit med åtminstone en period. Veteranen i sammanhanget var Dahlqvist, som varit med i gamet i 36 år.

Natur, kultur och historia

En av de färggrannare frågor som kandidaterna fick svara på var vilka tre saker de skulle lyfta fram om de skulle göra en tv-reklam om Sjundeå.

– Den skulle handla om Sju bröder som tar sig från Björnträsk med kanot till Pickala golf för att golfa. Där kommer många fina saker från orten fram, sade Savilahti.

De öviga hade snarlika svar och lyfte fram Sjundeås kulturlandskap, natur och mångsidighet som styrkor.

– En liten kommuns styrka är människonära tjänster, sade Honkasalo.

– Som fiskare skulle jag först ta upp Sjundeå å, den är unik. För det andra skulle jag lyfta upp förbindelsen till havet, sade Juntunen.

Koroma-Hintikka betonade sport och kultur.

– Jag skulle också vilja lyfta fram våra fina handbollslag och vårt stora kulturutbud. Musiken spelar en alldeles otroligt fin roll i kommunen, sade hon.

Bristen på tågturer hämmar tillväxten

Trots dessa styrkor har tillväxten avstannat i Sjundeå och befolkningen minskade med nio personer från år 2015 till år 2016. Debattledare Arto Penttinen frågade vad kandidaterna tror att det beror på.

– Kommunen har vuxit lite stadigt hela tiden, vilket är rätt sätt att växa eftersom stor tillväxt genast kräver investeringar. Nedgången nu sätter jag på tågtrafiken, sade Eräkare.

Dahlqvist lyfte fram marknadsföringen av kommunen.

– Den har haltat, den måste bli effektivare. Bättre tågförbindelser och en planskiljd korsning vid stamväg 51 skulle säkert också påverka.

– Skattesatsen och de dåliga trafikförbindelserna, svarade Savilahti

Fiberoptik och bättre trivsel

Eftersom debatten ordnades av Sjundeå företagare spelade frågor kring företagande en central roll under debatten. En fråga som alla tyckte är viktig är optisk fiber i kommunen.

– Många arbetar hemifrån och behöver absolut snabba förbindelser, sade Koroma-Hintikka

– Det behövs möjligheter att arbeta hemifrån för att också glesbygden ska hållas befolkad, sade Juntunen

I övrigt ansåg flera av kandidaterna att kommunen bara kan forma ramarna för företagande men inte i sig påverka att flera företag bildas i kommunen. Men några faktorer lyfte kandidaterna ändå fram.

– Kommunen kan se till att planeringen är i skick. Till exempel planen i Sunnanvik borde sannolikt göras om för den är föråldrad, sade Dahlqvist

– Använda servicesedlar, dela upp upphandlingar i mindre helheter för att få mindre företagare med, utveckla företagsnätverk, sänka tröskeln för att starta företag, radade Koroma-Hintikka upp.

– Centralt är hur stationsområdet utvecklas. Hit kommer inga företagare för att efterfrågan på tjänster är för liten. Som tätort är det här inte ett ställe där folk trivs. Kommunen borde satsa framför allt på att centrum skulle få tillräckligt med invånare, sade Honkasalo.

Två för sammanslagning

Mika Savilahti och Matti Juntunen var de enda kandidaterna som ansåg att Sjundeå borde öppna upp diskussioner om kommunsammanslagning.

– Man kunde lugnt börja diskutera vilket håll man kunde närma sig, våra pengar räcker inte till ensamma, sade Savilahti

– Vi borde öppna en diskussion med Ingå. Vi är båda havsnära och svenskspråkiga kommuner och det kunde vara bra att diskutera innan vi tvingas ihop med en större kommun, sade Juntunen.

Maria Koroma-Hintikka var den enda kandidaten som klart sade nej.

– Ingen kan bedöma vad framtidens kommun är. Nu är inte rätt tillfälle att diskutera kommunsammanslagningar. Däremot är jag för samarbete med andra kommuner och hitta sådant som kan spara stora summor.

De övriga tog inte ställning till frågan.

ANDRA LÄSER