Resultatet från församlingsvalet klart - här är de invalda i Västnyland

Nästan hälften av dem som blev invalda i församlingsvalet i hela landet är nya på sina poster. Medelåldern på de förtroendevalda steg till 57 år. Här är de invalda i de svenskspråkiga västnyländska församlingarna. 

 Annika Pråhl omvaldes till både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet i Karis-Pojo svenska församling. Här i församlingens kyrka, S:ta Katarina kyrka i Karis med kyrkoherde Pentti Raunio.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.11.2022 14:37 UPPDATERAD 21.11.2022 15:29
I församlingsvalet hade ca 3 miljoner finländare rösträtt. 14 300 kandidater var uppställda i 354 församlingar. Det sammanlagda antalet förtroendeplatser i landet är kring 8 000. Här är namnen på dem som bestämmer om församlingarnas angelägenheter i Västnyland de kommande fyra åren. 

ANDRA LÄSER