Skatteförvaltningen: Finländare betalar gärna skatt

Största delen av finländarna upplever det som en viktig medborgerlig skyldighet att betala skatt, hävdar Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen samlade in 69 miljarder euro i skatt år 2018.

96 procent av finländarna tycker att det är en viktig medborgerlig skyldighet att betala skatt, enligt en intervjuundersökning som Skatteförvaltningen låtit göra.

Undersökningen gjordes av bolaget Feelback på uppdrag av Skatteförvaltningen. Tusen personer i åldern 15-74 år intervjuades per telefon i september-oktober 2019.

– En förstummande hög andel, hela 98 procent av finländarna, håller med om att det är viktigt att skatter tas in för att upprätthålla välfärdsstaten. Dessutom tycker 78 procent att de fått värde för de skatter som de betalat, säger Janne Myyry, serviceexpert vid Skatteförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Därtill litar 81 procent av finländarna på att Skatteförvaltningens beskattningsbeslut är korrekt, enligt undersökningen.

År 2018 uppbar Skatteförvaltningen 69 miljarder euro i skatt.

ANDRA LÄSER