Poesijury föll för dikter om städer

Lotta Palmgren, född och uppvuxen i Karis, vann första pris i årets Solveig von Schoultz-skrivtävling. I sitt vinnarbidrag beskriver Palmgren en stad, och ambivalenta känslor som föds av att ge sig i väg och komma tillbaka.

Otypiska. – De dikter som jag skickade in är på så sätt inte typiska för mig att de inte är dikter som i första hand är menade för att läsas högt, säger Lotta Palmgren som vann årets Solveig von Schoultz-tävling. Hon tycker att estradpoesi och skriven poesi är lika värdefulla.

Palmgren arbetar som genusforskare och universitetslärare vid Åbo Akademi, men hon är också en flitig diktare och estradpoet. Från hösten 2016 till våren 2017 upplevde den svenskspråkiga estradpoesin i Åbo ett litet uppsving när några litteraturvetare från ÅA skapade det återkommande evenemanget Poetry Pub, som var en öppen scen för poeter som ville uppträda inför publik.

Evenemanget har sedermera dött ut, åtminstone tillfälligt, men Palmgren har inte haft svårt att hitta ställen att uppträda på.

– På finskt håll finns det månatliga poesievenemang på pubar i Åbo, och där har jag uppträtt på både finska och svenska. Det har varit positiva reaktioner på mina svenskspråkiga uppträdanden och stämningen har varit välkomnande. Det har hänt att folk som jag inte känner har ringt mig efteråt och bett mig komma och uppträda, berättar Palmgren.

Palmgren har dessutom medverkat i skivprojektet Ääniä lännestä, som gick ut på att poeter från Åbo spelade in sina dikter till tonerna av ett improviserande jazzband. Skivan kom ut i maj men projektet fortsätter med sporadiska uppträdanden på olika evenemang.

Nostalgi och ambivalens

Juryn i årets Solveig von Schoultz-tävling beskriver Lotta Palmgrens vinnarbidrag som ”en stramt hållen diktsvit som på ett finurligt och säreget vis kombinerar tankar om inre och yttre landskap till en mångbottnad gestaltning som utmynnar i en stark kroppslig upplevelse av platsen”.

I diktsviten framträder å ena sidan en stad, å andra sidan känslor av glädje, nostalgi och kanske också vemod.

– Den handlar om ambivalenta känslor man kan ha. Man kan samtidigt längta någonstans och försöka ta avstånd från det, och det är det jag försökt skriva ut, säger Palmgren.

– Jag försöker beskriva känslan av att flytta från en stad och ha den med sig inom sig, men sedan märka att staden går framåt medan man själv är någon annanstans. Det blir en annan stad än den man bär med sig, och samtidigt är det bra att den går framåt.

Temat är inte nytt för Palmgren, som läst upp dikter om en stad också på scen i Åbo. I den tvåspråkiga dikten Karis-Karjaa har hon beskrivit sin ursprungliga hemstad, som hon lämnade bakom sig för 19 år sedan.

Tidpunkten för Solveig von Schoultz-tävlingens seger bär på en viss symbolik för Palmgren. Hon berättar att hösten började med en liten men stor förändring.

– Vid månadsskiftet augusti–september hade jag bott exakt lika länge i Åbo och Karis. Jag flyttade från Karis till Åbo som 19-åring för att börja studera, och här har jag blivit.

ANDRA LÄSER