Barn- och familjearbetet under stor press

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har godkänt två budgetändringar på sammanlagt 570 000 euro. Barn- och familjearbetet står för merparten och beräknas överskrida budgeten med en halv miljon.

I budgetuppföljningen för det första kvartalet konstaterar Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg att barn- och familjearbetet är under stor press. Orsaken är bristande personalresurser och allvarliga barnskyddsärenden. Det förebyggande arbetet bör effektiveras, men det förhindras av den pågående coronaepidemin.

Den största budgetöverskridningen inom social- och hälsovårdssektorn prognostiseras nu inom barn- och familjetjänster. Anledningen är att antalet omhändertagna barn under årets första kvartal varit många. Några av omhändertagandena fortsätter hela året.

– Vi har sammanlagt elva fall av omhändertagande under årets första kvartal, varav nio brådskande fall, säger Mikaela Heinonen-Lindholm, chef för social service i Raseborg.

Överskridningen av barn- och familjearbetets budgetanslag beräknas bli 500 000 euro. Social- och hälsovårdsnämnden godkände en budgetändring på den summan, liksom att anslaget för frontveteraner korrigeras med 70 000 euro. Nämnden möttes i torsdags.

För hela social- och hälsovårdssektorn räknar man efter det första kvartalet med en budgetöverskridning på 2,25 miljoner euro på årsnivå. Man hade budgeterat nettoutgifterna till 107,5 miljoner euro, men de väntas nu bli 109,8 miljoner.

ANDRA LÄSER