Skolbygget ska upphandlas - referens av träbygge tillades i kraven

Det företag som vill vara med i upphandlingen av det nya skolbygget i Sjundeå ska ha referenser från ett tillräckligt stort trähusbygge inom de senaste fem åren. Upphandlingen går nu vidare till kommunstyrelsen.

Sjundeå kommun tar ett steg till mot upphandlingen av den nya skolbyggnaden. Konkurrensutsättningen görs som en offentlig upphandling med så kallade konkurrenspräglade dialoger. Det innebär att kommunen ska kalla valda kandidater till närmare förhandlingar om projektet innan den slutliga entreprenören väljs.
Sjundeå kommun har ställt vissa krav på upphandlingen. Bland annat måste kandidaterna ha över 35 miljoner euro i omsättning och en tillräckligt god kreditvärdering. Som referenser ska kandidaterna ha minst ett motsvarande byggobjekt på över 7 000 kvadratmeter och ett saneringsobjekt.
På tekniska nämndens möte i tisdags föreslog De grönas Pia Virta att också ett referensobjekt på ett träbygge på över 5 000 kvadratmeter som byggts under de senaste fem åren ska krävas av kandidaterna. Nämnden godkände förslaget.

ANDRA LÄSER