Halkskydd minskar klart risken för frakturer

Primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus får dagligen in personer som har fallit i halkan med frakturer som följd. Men avdelningsskötaren Britt-Marie Forsten har märkt att yngre patienter är vanligare – hon tror det beror på att äldre flitigt använder halkskydd, vilket några västnylänningar vi pratat med bekräftar.

Sickan Mannström (t.v.) och Kaj Mannström konstaterar att de tar isen och halkan på allvar.
Jesper Sundström
Johanna Lemström
02.02.2021 07:00
Den senaste tidens varierande vinterväder har som gjort vägarna hala och svårframkomliga på vissa håll. För tillfället är ändå vägarna och trottoarerna ändå – i alla fall i centrala Ekenäs – i relativt bra skick. Det är också någonting som Pojobon Sickan Mannström tar fasta på.

ANDRA LÄSER