Ingen stig till udden

Planområdet för södra Tulludens detaljplaneändring krymper. Orsaken är att en friluftsled till den yttersta spetsen på södra sidan av udden inte är realistisk.

Begränsat. Tulluddens friluftsområde kan bli större, men en stig ut till lotsstationen är orealistisk.
Sedan i fjol har Hangö stad arbetat på en uppdatering av detaljplanen för södra Tulludden. Ändringen behövs för att anpassa planen till den användning stranden har i dag, både för friluftsliv och för annan rekreation, såsom vindsurfing.
I samband med planändringen kom man tidigt med förslaget att öppna upp en större del av den södra sidan som friluftsled, såsom man gjort på den norra sidan.
Hoppet var att till och med anlägga en stig ända ut till lotsstationen, Finlands absolut sydligaste spets.

Ingen förändring i sikte

Nu står det dock klart att en öppning inte är realistisk.
I slutet av augusti ordnade staden ett möte med Hangö hamn, Finlands frihamn, Försvarsmakten och Gränsbevakningen, samtliga verksamma på sydspetsen.
De var mycket skeptiska till en friluftsled ut till udden, och ansåg inte att detaljplanen måste uppdateras på deras område. De ser heller inte att läget kommer att förändras ens på långsikt.

"Kommer inte att flytta"

Gränsbevakningen och sjöbevakningen utgår från att de 400 meter tilläggsmark staden hoppas kunna öppna på frihamnsområdet inte skulle ge ett mervärde till den redan långa sandstranden.
Dessutom gör den allmänna säkerhetssituationen att gränsbevakningen inte kommer att flytta från udden. Därtill kommer rätten att röra sig vid gränsbevakningens lokaler att skärpas ytterligare i framtiden. Sammantaget ser aktörerna det inte som realistiskt att öppna en friluftsled.
Inte heller försvarsmakten utgår från att man kommer att lämna Tulludden. Försvarsmakten skulle inte vilja inhägna sitt område, men gör det vid behov.

Hamnarna positivare

De båda hamnbolagen, Hangö hamn och frihamnsbolaget, är också skeptiska till hur man skulle sköta tillträdet och alla inhägnader. Frihamnsbolaget kan dock tänka sig att resa staket såsom då norra sidan av Tulludden öppnades.
Frihamnen konstaterar ändå att verksamheten hela tiden expanderar och att man behöver alla landområden. Just nu har man ett arrendeavtal med staden till 2035.

Stig vid stranden möjlig

På miljönämndens möte i tisdags valde man därför att minska planområdet så att den yttersta spetsen inte tas med. I framtiden kan situationen vara en annan, men i nuläget är det inte realistiskt med en stig till sydspetsen, där statliga Senatsfastigheter äger marken och lots- och sjöbevakningsstationen ligger.
– Fram till Senatsfastigheters mark är det däremot fortfarande möjligt, men där har vi också en hel del naturvärden vi måste beakta, säger nämndens ordförande Björn Peltonen.
Planområdet sträcker sig därmed nu längs hela stranden, men inte ut på udden.
ANDRA LÄSER