Följetongen om färdtjänst fortsätter

Just så, vem skulle ha trott det? Följetongen för Ethel Storsjö tar givetvis inte slut.

Det enda goda som följde var att tidningen publicerade namnen på medlemmarna i klientsektionen. Man kan ju hoppas att läsarna kommer ihåg de här namnen när det blir dags för nästa val.
Men, ledande tjänstemannen Benita Öberg, hon borde ta ut sig på en sväng kring vårdetablissemangen hon anses leda i staden, förslagsvis hemvården, och se om det möjligen är här som hon borde sätta in överloppsenergin som hon tycks vara begåvad med!

Kari Rosenlund

Ingå station