Flera finlandssvenskar än tidigare vill att Finland går med i Nato – 27-procentig ökning på mindre än ett halvt år

På mindre än ett halvår har andelen finlandssvenskar som stöder ett finländskt medlemskap i Nato ökat med 27 procentenheter. Det uppger Åbo Akademi i ett pressmeddelande.

03.05.2022 19:06 UPPDATERAD 04.05.2022 13:39
En färsk undersökning från medborgarpanelen Barometern uppger att den senaste mätningen som gjordes i april 2022 visar att andelen finlandssvenskar som stöder ett Natomedlemskap har ökat med 27 procentenheter till 71 procent sedan den senaste mätningen i november 2021. Då var 44 procent av den finlandssvenska befolkningen för ett medlemskap i Nato.
Det meddelar Åbo Akademi i ett pressmeddelande på tisdagen. Barometern är en finlandssvensk medborgarpanel på webben som i nuläget, enligt ÅA, består av drygt 4 300 svenskspråkiga i Finland.
ÅA skriver också att "andelen som stöder ett finländskt Natomedlemskap helt eller delvis är högst i Nyland (74 procent), följt av Österbotten (69 procent), Egentliga Finland (65 procent) och Åland (63 procent)". Undersökningen visar också att stödet har ökat såväl bland kvinnor som bland män, men männen tar fortsättningsvis tydligare ställning för ett Natomedlemskap än kvinnorna.
Också andelen som motsätter sig ett Natomedlemskap helt eller delvis och andelen som är osäker har minskat, enligt ÅA.

ANDRA LÄSER