Fastighetsförvaltaren Rentto bakom anbuden i Knipnäs

Det är företaget Rentto som lagt bud på aktierna i Knipnäs fastighetsbolag, samt önskar köpa tilläggsmarken i anslutning till fastigheten.

04.02.2020 11:40 UPPDATERAD 06.02.2020 14:20
Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist bekräftar att det är fastighetsförvaltningsbolaget Rentto Oy som vill köpa Knipnäs. Samma bolag står bakom budet på tilläggsmarken.
Stadsstyrelsen godkände ett utkast till föravtal om försäljningen av tilläggsmarken på sitt möte i går kväll. Enligt avtalsutkastet får Rentto köpa tilläggsmarken för drygt 430 000 euro.
För en vecka sedan godkände stadsstyrelsen bolagets anbud om 1,3 miljoner euro för aktierna i Knipnäs fastighetsbolag.
Då staden sålde Villa Ormnäs för ungefär ett år sedan var det Mikael Rentto som köpte fastigheten. Mikael Rentto betalade 334 500 euro för Ormnäs. Den fastighetsaffären genomfördes slutligen den 6 augusti 2019. Mikael Rentto är medlem i Renttos styrelse, samt bolagets prokurist.