Kolneutral arbetsgrupp ska hitta sätt att göra Ingå klimatsmart

En ny arbetsgrupp ska hjälpa Ingå att bli kolneutral och nå de klimatmål som satts upp i projektet för kolneutrala kommuner, Hinku.

Hinku-arbetsgruppen består av Peter Siggberg (SFP), som är ordförande för byggnads- och miljönämnden, Elina Hatakka (Gröna), som är medlem i byggnads- och miljönämnden och miljöchefen.
Kommunstyrelsen i Ingå ville att gruppen skulle utökas med ytterligare en representant för kommunens tekniska sektor. Styrelsen preciserade också arbetsgruppens ansvar genom att tillägga att den ska rapportera om sitt arbete till byggnads- och miljönämnden. Målet är att gruppen ska föreslå sätt att beakta kolneutralitet inom kommunens olika sektorer.
ANDRA LÄSER