Oanvända träningsturer faktureras

En förening hade anhållit om att slippa betala för outnyttjade träningsturer. Fritidsnämnden i Raseborg vidhåller ett tidigare beslut – föreningen ska betala.

Fritidsnämnden har i mars 2013 bestämt att alla outnyttjade träningsturer faktureras föreningarna retroaktivt till fullt pris. Föreningarna informerades om beslutet via e-post.

De träningstider som beviljats från och med augusti 2016 meddelades samtliga föreningar den 23 juni 2016. Samtidigt påmindes föreningarna om att tider man inte behöver eller använder bör avbokas.

Fakturan ingick i plan

I bokningsskedet ansökte en förening om vuxentider som efter förfrågan från idrottskansliet ändå avbokades som onödiga. Dessa tider fakturerades som subventionerade vuxentider till ett belopp av 346,50 euro.

Faktureringen gjordes innan idrottskansliet hade vetskap om att träningsturerna varit outnyttjade. Den osubventionerade hyran skulle ha varit det dubbla beloppet. Fakturan ingick i en godkänd betalningsplan under våren 2017.

Sökte ändring

I augusti i år ansökte föreningen om ändring. Den ville befrias från den fakturerade hyran med motiveringen att det inte handlade om en outnyttjad träningstid utan ett mänskligt misstag; laget i fråga skulle inte ha träningstid 2016.

Fritidsnämnden i Raseborg vidhåller sitt tidigare beslut. Hyran ska betalas.

ANDRA LÄSER