Västnyland inte riskzon

I år har 18 fall av TBE beträffats i Finland. Smittoställena är ännu inte säkra, men de främsta riskzonerna är Åland och Åboland.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en så kallad höjd övervakning av TBE-viruset. Det betyder att de varje år försöker ta reda på var fallen faktiskt fått smittan.
Informationen används sedan för att kartlägga var incidensen varit hög under de senaste fem åren.
– Systematisk övervakning av själva fästingarna är inte riktigt möjligt. Då och då görs nya forskningsstudier om saken, säger Jussi Sane som är expert inom sjukdomskontroll- och vaccinationsenheten på THL.
Sane lovar att enheten kommer att hålla koll på områdena i Västnyland där antalet TBE-fall ökat, det vill säga främst Kyrkslätt och Lojo.
– Vi kommer att utvärdera situationen på nytt i början av nästa år.
Västnyland hör inte till de områden där det rekommenderas att invånarna vaccineras.
– TBE-vaccination kan övervägas för dem som rör sig i naturen i de västnyländska städerna och kommunerna.
Jussi Sane hoppas att de ska kunna samla så mycket pålitlig information att de kan rekommendera vaccinet för mer specifika områden.
– Det är möjligt att vi i framtiden kommer att rekommendera vaccinet för invånare i till exempel Kyrkslätt och Lojo.
Sjukdomen TBE har blivit vanligare runtom i landet. Enligt Sane är risken för västnylänningar att insjukna i TBE väldigt låg om man inte håller på med utomhusaktiviteter.
– Ökningen av TBE-fall beror på att antalet fästingar ökat. I år har vi hittills beträffat 18 fall av TBE.
Det kan vara svårt att ange städer eller kommuner där det finns stor risk för TBE. Jussi Sane förklarar att det till exempel i Kotka påträffats TBE-fall på vissa öar, men inga på fastlandet.
– Vi kan därför inte säga att hela Västnyland skulle vara ett riskområde eftersom epidemiologin av TBE är så pass lokaliserad.
ANDRA LÄSER