Över tusen Ingåbor fick överraskande brev – är delägare i en och samma holme

Drygt 1 600 fastighetsägare i Ingå har fått post av Lantmäteriverket som upplyser om att mottagaren äger en del av en holme med vattenområde i kommunen. Myndigheten vill få sina papper skick och har under ett års tid utrett ägarandelarna, i vissa fall ägandet ända sedan storskiftet.

1600  personer har fått brev av Lantmäteriverket om att de är delägare till denna idyll, mark och vatten på Lilla Ångestö i Ingå. Lantmäteriverket har använt sig av kartor och protokoll från 1700-talet för att reda ut vem som äger holmen.