Kallrörning förbjuds på Källans vårdhem

12.05.2017 09:47 UPPDATERAD 12.05.2017 16:00
Sydspetsens miljöhälsa stod under sitt möte 11.5, fast vid sitt förslag om att vidta tvångsåtgärder på Källans vårdhem i Hangö.
Det innebär att man måste upphöra med den såkallade kallrörningsmetoden i centralköket. Beslutet börjar gälla då det vunnit laga kraft.
Kallrörningsmetoden innebär att man ibland flera dagar i förväg blandar kalla ingredienser innan man värmer upp maten i ugn.
Vårdbolaget Attendo har inte reagerat på myndighetens uppmaningar om att komplettera sin egenkontrollplan.
Därför ansåg nämnden att man inte kan garantera att personalen känner till att risker med metoden.
Beträffande ventilationen i köket, som också prickats, har vårdbolaget Attendo tid till första juni att lämna in ett oberoende expertutlåtande om att den uppfyller kraven.

Vidtar åtgärder

Enligt vårdhemschef Pirkko Heinänen har man nu avstått från kallrörningsmetoden och för diskussioner med myndigheterna. Den 9 maj formulerade man ett genmäle till nämnden för Sydspetsens miljöhälsa. Under tiden återgår man till det system man använde sig av innan man tog kallrörningsmetoden i användning. Också ventilationen i köket är under arbete.
– Jag fick just ritningarna till ventilationssystemen och kommer nu att begära att en utomstående byggentreprenör tittar på dem så att vi kan lämna in till den 1 juni, säger Heinänen.

Staden nöjer sig inte

Hangö stad gick å sin sida ut med ett utlåtande på fredag eftermiddag. Där konstaterar man bland annat staden redan under en längre tid utfört en intensifierad övervakning av Källans vårdhem. Bristern har även tagits upp med Attendo vid regelbundna möten.
"Stadens klagomål har lett till ekonomiska sanktioner, men staden nöjer sig inte med enbart detta. Endast när olägenheterna är korrigerade och man kan garantera de äldre en värdig och god vård och omsorg på Källans vårdhem är Hangö stad nöjd" skriver man.

ANDRA LÄSER