EU-länderna kom överens om ett digitalt coronapass – kan börja användas tidigast i juni

Juan Fernando López Aguilar, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter säger att överenskommelse är det första steget för att få Schengenområdet tillbaka på rätt spår igen.

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet kom också överens om att mobilisera minst 100 miljoner euro för inköp av coronatester.
På torsdagen nådde Europaparlamentets och Europeiska rådets förhandlare en tillfällig överenskommelse om ett digitalt covid-intyg. Syftet med det så kallade coronapasset är att underlätta den fria rörligheten i Europa under pandemin.
Juan Fernando López Aguilar, Europaparlamentets chefsförhandlare och ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, säger i ett pressmeddelande att beslutet innebär en stor förbättring för miljontals EU-medborgare.
– Denna överenskommelse är det första steget för att få Schengenområdet tillbaka på rätt spår igen, fortsätter López Aguilar.
Den 26 maj kommer överenskommelsen att läggas fram för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Om den godtas av hela utskottet kommer den att läggas fram för antagande i plenum den 7–10 juni.

Coronapasset

Coronapasset intygar att en person har vaccinerats mot coronaviruset, har ett negativt testresultat eller återhämtat sig från tidigare covid-19-sjukdom.
EU-länderna måste acceptera vaccinationsintyg som utfärdats i andra medlemsländer om personen vaccinerats med ett vaccin som godkänts för användning av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Hittills har EMA godkänt Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca och Janssen.
Det är sedan upp till EU-länderna själva att besluta om de också ska acceptera vaccinationsintyg som utfärdats för vacciner som Världshälsoorganisationen (WHO) listat för användning i nödfall.
Intyget, bland annat äktheten hos de elektroniska stämplar, kommer att kontrolleras noggrant för att förhindra bedrägerier och förfalskningar.
Förordningen om det digitala covid-intyget gäller i tolv månader.

Tester för 100 miljoner

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet kom också överens om att mobilisera minst 100 miljoner euro inom ramen för EU:s krisstödsinstrument för inköp av coronatester för att underlätta överkomlig och lättillgänglig testning. Ytterligare medel ska mobiliseras vid behov.
Medlemsländerna och parlamentet kom också överens om att medlemsländerna inte bör införa ytterligare reserestriktioner med anledning av covid-19-pandemin, såsom karantän, självisolering eller testning, såvida det inte är nödvändigt och proportionerligt för att skydda folkhälsan.
Om ett EU-land väljer att införa ytterligare restriktioner bör det underrätta övriga medlemsländer och EU-kommissionen om detta senast 48 timmar i förväg.