Allt fler söker jordbruksstöd elektroniskt — här är de populäraste grödorna

Västnyländska jordbrukare söker nästan uteslutande sina stöd via livsmedelsverkets elektroniska tjänst. I hela landet har stödansökningarna minskat med tusen sedan i fjol. Nästa år slopas pappersansökan helt. 

Mängden höstvete har minskat i år jämfört med fjolåret.
24.06.2022 16:11
Drygt 2000 gårdar i Västnyland har ansökt om jordbruksstöd för 2022. Ansökan till Livsmedelsverket lämnades i majoriteten av fallen in elektroniskt - bara 53 av ansökningarna gjordes i pappersform.
I hela landet gjorde 43 711 gårdar sin stödansökan för 2022 på nätet. Kring  2 100 gårdar ansökte om stöden på pappersblanketter senast på utsatt dag. 
Det sammanlagda antalet ansökningar om samlade stöd minskade med cirka tusen ansökningar jämfört med år 2021. Andelen sökande som skickade in stödansökan i jordbrukarnas webbtjänst Vipu var ungefär 95,5 procent, vilket är något mer än i fjol.
Den samlade stödansökan började i Viputjänsten i början av maj. Trots den långa ansökningstiden skickades över hälften av ansökningarna in under den sista ansökningsveckan. 

Mest ökar foderärterna

Jordbrukarna uppgav att de ansöker om stöd för sammanlagt 28 473 hektar foderärter. Totalarealen är mer än 10 000 hektar större än i fjol. Det anmäldes också mer vårvete- och rybsareal än år 2021. Däremot minskade arealen med höstvete och foderkorn jämfört med i fjol.
Jordbruksstöden stöps om nästa år. Samtidigt flyttas ansökan om åkerstöd helt och hållet till nätet och pappersblanketterna slopas. Jordbrukarna har redan i flera års tid sökt stöden i huvudsak på nätet.

ANDRA LÄSER