Gamla Tryckeriteaterns sista uppdrag: Neutralisera muddringsmassor från Södra viken i Ekenäs

Det tog femton år, men nu har arbetet med att förnya kajkanterna längs Södra viken i Ekenäs till sist kört i gång. Samtidigt muddras viken. De förorenade massorna neutraliseras med hjälp av en unik metod som använder betongkross från stadens rivningsobjekt.

Jan Gröndahl är glad att äntligen komma i gång. Han har jobbat som teknisk direktör vid Raseborgs stad sedan 2011 och projektet Södra viken har hela tiden spökat i bakgrunden.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
08.11.2022 06:28 UPPDATERAD 09.11.2022 15:29
Den som har rört sig vid Södra viken i Ekenäs den senaste tiden har antagligen noterat att arbetena med att förnya strandkonstruktionerna där är i full gång. Promenadstråket vid vattenbrynet är avspärrat och största delen av den gamla kajkanten är bortförd.
– Om tidtabellen håller ska allt vara klart lagom till sommaren 2024. Målet är att den nya kajkanten ska se ut precis som den gamla, säger Raseborgs stads tekniska direktör Jan Gröndahl.  

ANDRA LÄSER