Strandell vill uppvakta SSAB:s styrelse

– Veckan började med den sämsta möjliga nyheten, konstaterade stadsdirektör Denis Strandell när han talade till fullmäktige på tisdagskvällen och gav en lägesrapport över händelserna vid SSAB:s fabrik i Lappvik.

SSAB:s fabrik är hotad. Men hur väl förankrade är rördivisionens planer i bolagets styrelse? frågar sig Denis Strandell.
12.06.2018 20:01 UPPDATERAD 12.06.2018 20:11
Denis Strandell hade kontaktat divisionschefen Kari Väliaho på SSAB.
– Också han var ganska fåordig. Men min erfarenhet är ändå att man inte skickar ut information av det här slaget om man inte har ganska långt hunna planer.
Därför ser Strandell det som nödvändigt att agera.
– SSAB stoltserar med en platt organisation. Fabrikschefen i Lappvik har bara två personer ovanför sig. Koncernen har 15 000 anställda världen över. De 115 i Lappvik utgör en väldigt liten del av helheten. De motsvarar mer eller mindre den årliga naturliga avgången i ett företag av den storleken. Därför misstänker jag att SSAB:s styrelse inte ens är medveten om dessa planer. Jag tror att styrelsen inte har hört om detta och allra minst välsignat det.
– I stället för att sitta och vänta på att beslut tas så måste vi försöka påverka styrelsen. Jag strävar efter att träffa den högsta ledningen eller styrelsen i Stockholm. Det minsta vi måste göra är att kontakta dem per brev.
Strandells uppfattning är att Lappvik är den mångsidigaste och mest innovativa fabriken inom SSAB i Finland och upplever att han inte fått någon bra motivering till att det just är den fabriken som är hotad.
– Till all lycka är det fråga om ett svenskt bolag som tar lite mer samhällsansvar, sade Strandell.

ANDRA LÄSER