Nerskalad psykiatri och ambulansflytt kan spara miljoner

Det föreslagna sparprogrammet för Raseborgs sjukhus kan få ner kostnaderna på årsbasis med upp till 3,5 miljoner euro. Men kommunerna är inte helt nöjda.

Oklar framtid. VN besökte Ingå brandstation för ett drygt år sedan, då ambulansen just hade fått ett nytt hem i dess garage. Ett av sparförslagen för VNS är nu att ambulansen skulle flytta till Esbo.

På torsdag behandlas sparåtgärderna i nämnden för Västra Nylands sjukhusområde. Raseborgs stad har önskat att VNS krymper kostnaderna för sjukhuset i Ekenäs med tre miljoner euro, och VNS tänker se vad de kan göra. Sjukvårdsområdets tillfälliga direktör Gabriela Erroll har tagit fram ett förslag som innehåller sparåtgärder för till och med över de tre miljoner som Raseborg suktar efter.

– Det har varit ett extremt intensivt arbete under vintern. Det har inte varit lätt, sjukhusets alla olika avdelningar har varit med och alla har ju förstås försvarat sina egna delar, säger Erroll.

– Det här förslaget är en kompromiss, men en kompromiss som vi nu står för.

Ambulanserna i farozon

Ett av förslagen är förändringar i den prehospitala akutvården, det vill säga ambulanserna, som ska spara en miljon euro per år. Förändringarna skulle vara att den ambulans som nu står i Ingå flyttas till Esbo och får ett större upptagningsområde samt att deltidsambulansen i Hangö bara fungerar på sommaren. För Ingå kan det vara ett slag, då ambulansen dessutom nyligen har installerat sig i brandstationen. I Hangö skulle det i så fall bara finnas en ambulans kvar utanför sommarsäsongen. Fortsättningsvis skulle ambulanser stå i Karis och Ekenäs.

En miljon euro per år frigörs också genom att krympa psykiatrin igen. Psykiatrin vid Raseborgs sjukhus kommer enligt ett HNS-beslut att i framtiden ha åtta platser, med två reservplatser för ungdomspsykiatri, på en öppen avdelning. Det är en drastisk förändring för regionens psykiatriavdelning; år 2010 hade sjukhuset 115 platser.

"Fel" tre miljoner

Sammanlagt kan sjukhuset, om alla sparåtgärder implementeras, spara över de 3 miljoner euro som Raseborg bett om. Men åsikterna om slutresultatet går isär.

– Sparpaketet som så är helt okej, men vi tycker att det inte är tillräckligt, konstaterar Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

Staden Raseborg vill alltså krympa siffran som man betalar till sjukhuset för dess tjänster med tre miljoner euro. Och även om Errolls sparpaket rör sig runt de tre miljonerna anser Raseborg att det är fel sorts besparingar.

– Paketet innehåller sätt för sjukhuset att spara på sina utgifter. Nu betyder det inte samma sak som att det vi betalar till sjukhuset minskar, förklarar Pajunen.

– Om till exempel sjukhusets utgifter för psykiatrin minskar med en miljon euro betyder det inte att det vi betalar för psykiatrin går ner med en miljon, utan snarare maximalt 600 000.

I Raseborg är man alltså därmed missnöjd med sparförslaget eftersom det inte sparar staden Raseborg tre miljoner, bara sjukhuset.

Också i Ingå anser man att förslaget kan slipas, men av andra orsaker.

– Många punkter är okej, trots att det på vissa är svårt att se hur mycket som egentligen sparas in, kommenterar Ingås grundtrygghetsdirektör Anne Öhman.

– "Juppen" (jour- och vårdavdelningen) måste verkligen utvärderas, Ingå har ingen egen vårdavdelning så vi behöver verkligen den.

Jour- och vårdavdelningen är inte under direkt hot att försvinna, och Erroll skriver i förslaget att den i det här skedet inte bör tas bort, men ska utvärderas på hösten.

Öhman är också kritisk till att ambulansen som nu är stationerad i kommunen skulle försvinna till Esbo. Men sparandet överlag är något som också Ingå vill.

– Det som Raseborg får ut av det är inte kanske samma som vi får ut av det. Men vi vill också att sjukhuset ska vara kostnadseffektivt, säger Öhman.

Sparförslaget för Raseborgs sjukhus

Öppen psykiatriavdelning, åtta platser med två reservplatser för ungdomspsykiatri – ska spara sjukhuset 1 000 000 euro per år.

Ambulanser bara i Esbo och en i Hangö, med utökat upptagningsområde – 1 000 000 euro från och med 2019.

Barnpsykiatrin blir dagsavdelning – 260 000 euro (men med en miljon i uteblivna inkomster).

Om jour- och vårdavdelningen läggs ner sparas en miljon, men sparpaketet föreslår att så inte sker då avdelningen är viktig.

Slopat nattskift för kirurgin – 70 000 euro.

Inga söndagsoperationer - 30 000 euro.

Administrativa reformer – 30 000 euro.

Därtill sparas det genom ökat samarbete med kommunerna och pensioneringar.

ANDRA LÄSER