Seriekort till Ekenäs simhall får förlängd giltighetstid

Seriekort som köpts senast den 13 mars förlängs med tre månader. Gäller kort till Ekenäs simhall och bollhallens gym.

De seriekort till Ekenäs simhall och gymmet i bollhallen som är köpta under perioden 1.8.2018–13.3.2020 förlängs med tre månader. Korten är i kraft två år. Tiden förlängs automatiskt när man visar seriekortet vid kundbetjäningen i simhallen.
Beslutet om att förlänga seriekortens giltighetstid tog fritidsnämnden på sitt möte i torsdags.
I och med undantagsförhållandet som trädde i kraft i mars var alla idrottsanläggningar inomhus tvungna att stänga. Det betydde i sin tur att de personer som hade köpt seriekort inte kunde utnyttja det.
Vårterminen för den ledda verksamheten avslutades redan den 13 mars på grund av undantagsförhållandet. Fritidsnämnden tog på sitt möte beslutet att inte återbetala avgifter som är mindre än femton euro. De personer som får pengar tillbaka tar staden kontakt med.