Anonym rapporteringskanal införs i Hangö

Hangö stad inrättar en intern, digital rapporteringskanal för anonyma anmälningar av allvarliga överträdelser. ”Det här är något som måste finnas enligt lag och det är bra att det finns ett verktyg om det någon gång behövs”, säger stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm.

En anonym rapporteringskanal införs för Hangö stad.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
15.03.2023 09:28
Stadsstyrelsen möttes i måndags och inrättade en digital rapporteringskanal för anonyma anmälningar av allvarliga överträdelser. 
– Det här är närmast avsett för det som händer inom stadens arbete, det finns ju sedan andra metoder att granska politiska beslut och dylikt, säger styrelseordförande Sture Söderholm. 
I beredningen konstaterades att Justitieministeriet tillsammans med Arbets- och näringsministeriet berett en lag om skydd för visselblåsare. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023 och ålägger privata och offentliga organisationer med minst 50 anställda att inrätta en intern rapporteringskanal.