Böter och villkorligt för narkotikabrott

Två män stod åtalade varav en dömdes för narkotikabrott som begåtts i Raseborg våren 2016. De hade odlat sammanlagt nio cannabisväxter i två uthus på en fastighet de hyrde. Även ett annat fall av narkotikabrott avgjordes i Västra Nylands tingsrätt nyligen.

I båda utrymmena där de två männen odlade cannabis var väggarna täckta med folie. De hade också använt sig av ventilationsutrustning och lampor.

Den ena mannen hade en villkorlig dom utfärdad i Kymmenedalens tingsrätt 2016 som åklagaren ansåg skulle verkställas.

Mannen hade dock erkänt förfarandet i förundersökningen. Västra Nylands tingsrätt ansåg att brottet kunde gottgöras med böter och att det villkorliga fängelsestraffet inte behöver verkställas. Mannen dömdes därför till 80 dagsböter som blev en total summa på 480 euro.

Den andra mannens andel hade behandlats i rätten i maj i fjol.

Villkorligt för hampaodling

En man i Raseborg har dömts till villkorligt fängelse i 70 dagar för narkotikabrott.

Han hade odlat åtminstone sex cannabisväxter i sitt växthus i Tenala. Dessutom fann man 724 gram torkade cannabisprodukter i mannens lägenhet varav 641 gram bestod av torkade cannabisblad och -blommor. Detta ansåg åklagaren vara i mesta laget för att kunna betraktas som droger för eget bruk.

Mannen medgav åtalet i övrigt men bestred att han hade odlat hampa i försäljningssyfte. Även Västra Nylands tingsrätt ansåg att man inte kunde styrka detta.

ANDRA LÄSER