Gamla Kesoilfastigheten i Hangö såld

Den före detta Kesoilmacken i Hangö har hittat en köpare. Den nya ägaren planerar affärsverksamhet på tomten.

Den gamla bensinmacken Kesoil vid infarten till Hangö har sålts på exekutiv auktion. Den 22.9 godkändes ett anbud på 24 000 euro av ett under bildning varande bolag som ägs av Castor Real Estate Oy med hemort i Esbo. Köpet vinner laga kraft, om inga besvär inlämnas under tre veckor efter godkänt anbud.

Intresserad av läget

Risto Hiekka, som är vd för företaget Castor Real Estate, berättar att man har planer på kommersiell verksamhet på tomten.
– Vi var intresserade av tomten eftersom läget är bra. Antagligen kommer vi att riva byggnaden och bygga nytt i stället. Vårt bolags kärnverksamhet är att bygga och äga fastigheter.
Själva verksamheten skulle alltså skötas av hyresgästerna.
I övrigt säger Hiekka att det ännu är lite för tidigt att uttala sig vilken typ av affärsverksamhet det rör sig, eftersom köpet inte formellt gått igenom. Han säger att tomtens skick också måste granskas eftersom där funnits bränsleförsäljning.
Efter att bränsleförsäljningen upphörde, har det funnits restaurangverksamhet i byggnaden. Den har dock stått tom sedan 2011.
– Visserligen är läget bra, men det är nog inte aktuellt i första skedet, säger Hiekka.
Bland Castor Real Estates största projekt finns förverkligandet av Ikalis köpcenter Komppi. Företaget har också verksamhet i Baltikum.

ANDRA LÄSER