Fritidsboende på heltid

Det ska bli lättare att flytta permanent till sin fritidsbostad. Det är ett element i regeringen Sipiläs program för att luckra upp rigida normer och regler.

John-Erik Jansén
07.09.2016 06:00
I dag måste kommunen bevilja undantagslov för den som vill ha fritidsbostaden som sitt varaktiga hem. Kommunen ska bland annat bedöma vilka följder det får för samhällsplaneringen och den offentliga servicen ifall ett område som är planerat för fritidsanvändning blir ett permanent bostadsområde.
En del kommuner är generösa med att bevilja undantagslov, men i andra kommuner är det näst intill omöjligt att flytta för gott till fritidshuset.
Enligt magistraterna som har hand om folkbokföringen kan ett fritidshus inte fungera som en persons fasta adress ifall huset inte är klassat som permanent bostad. Det har gett upphov till en tolkning där invånaren visserligen bor i huset men betraktas som bostadslös utan fast adress.
Men nu ska de byråkratiska hindren röjas undan.
Redan under hösten ska riksdagen börja behandla de lagändringar som blir aktuella, och tanken är att de nya lagarna ska träda i kraft i mars nästa år.
Ungefär en tredjedel av fritidsbostäderna lämpar sig för permanent boende, men enligt en undersökning som gjorts i år har ungefär åtta procent av fritidsfolket övervägt att flytta till fritidskommunen inom de närmaste tre åren. Det rör sig om cirka 30 000 hushåll i hela landet. För ett par år sedan visade en enkät att de flesta tänker fortsätta att använda fritidsboendet på samma sätt som hittills.
Kommuner med stor fritidsbosättning behöver knappast vänta sig någon enorm inflyttningsvåg, även om de säkert gärna tar emot nya skattebetalare också med risk för att trycket på samhällsservicen ökar.
Även om det inte är troligt att de som flyttar till fritidskommunerna blir så många är det ändå bra att minska hindren och byråkratin kring flyttandet. Fler invånare ökar dynamiken i närsamhällena, till exempel i form av ökad efterfrågan på olika tjänster och kanske stärkt kundunderlag för handeln. Det gynnar både nya och gamla invånare.

ANDRA LÄSER