Igen en vårdskandal

Bristerna inom vården duggar tätt. Nu gäller det cancerscreeningar.

Det privata röntgenföretaget Suomen Radiologikeskus som utför bröstcancerscreeningar i flera östnyländska kommuner och i Lojo och Sjundeå anklagas för allvarliga brister. Valvira har polisanmält företaget men polisundersökningen är nu nedlagd. Valvira har i tre patientfall ansett att bolaget har handlat bristfälligt. Också 3 000 patientkort från screeningarna har försvunnit.
Det yttersta ansvaret för att screeningarna utförs rätt ligger på kommunerna som köper tjänsterna. De har inte de rätta resurserna, det måste finnas en myndighet som övervakar vårdproducenter.
I sista hand är det alltid den enskilda människan som lider. Nu finns det runtom i Finland kvinnor som oroar sig över att resultaten inte är tillförlitliga. Vårdproducenter som inte är trovärdiga måste rensas bort från marknaden.