Nöden är stor och ser inte ut att lätta

Det finns många som behöver mathjälp för att klara vardagen och nöden ser inte ut att bli mindre.

Tillsammans. Åke Juutinen, Marianne Rosvall. Erika Augustson, Annika Söderlund, Ulf Jensen och Christel Nordberg har funnit en gemenskap i Vänstugan.
Strax innan julafton, den 20 december i fjol, beslöt regeringspartierna i riksdagens budgetomröstningar att slopa en så kallad julklappsmiljon till organisationer som delar ut mat. De två föregående åren har en extra miljon för mathjälp lyfts in i budgeten.
Staten fortsätter ändå stödja dem som har det sämst ställt med nästan 4 miljoner per år. Den totala finansieringen av biståndet till dem som har det sämst ställt i Finland uppgår under 2014–2020 till 26,5 miljoner euro, varav EU står för 85 procent, 22,5 miljoner euro.
Det är Landsbygdsverket som svarar för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Organisationer som vill bli partnerorganisationer och dela ut så kallad EU-mathjälp ska ansöka om det hos landsbygdsverket. I Raseborg är exempelvis föreningen Mathjälp–Ruoka-apu i Karis en sådan partnerorganisation som delar ut EU-matkassar.

Gemenskap kring mat

Verksamhetsledaren vid Vänstugan i Ekenäs, Marianne Rosvall, intygar att behovet av mathjälp ökar.
Vänstugan är en förening som jobbar ideellt, sedan 2011 på adressen Torngatan 4 i Ekenäs där legendariska restaurang Grillen fanns i över fyrtio år. Man kallar platsen Mötesplatsen Nya Grillen för här ska vem som helst kunna mötas, i samma anda som på Grillen på sin tid.
Och det är många som möts här, varje vardag från klockan 8 till 15 är dörren öppen. Här erbjuds samvaro och gemenskap kring mat. Från måndag till torsdag tillreds maten i regel av kocken Ulf Jensen och de dagarna kostar en lunch 3 euro för Vänstugans medlemmar och 6 euro för övriga. Men varje fredag är lunchen gratis och då brukar över fyrtio lunchgäster dyka upp.
– Om vi fått in gratis mat som är klar att servera så bjuder vi på maten även andra dagar. På vår Facebooksida finns info om lunchen, säger Marianne Rosvall.

Gratis matkassar

Dagligen delas dessutom kring femton gratis matkassar ut. En som är sysselsatt med matkassarna är Joel Sundell, sedan årsskiftet som anställd av föreningen på deltid. Han hämtar mat som butiker och ett bageri skänker och sorterar varorna. Åke Juutinen agerar chaufför och för och hämtar mat.
För Joel Sundell är Vänstugan och gänget där viktigt. Här är han en del av ett sammanhang.
– Det var min mamma som föreslog att jag skulle söka mig hit. Tidigare satt jag mest ensam hemma, det här med att vara social är litet svårt.
Han har deltagit i Vänstugans verksamhet i ungefär ett år, Åke Juutinen igen hittade gemenskapen för fyra år sedan på rekommendation av en kompis. Hans hustru jobbar ännu medan han själv är pensionär. På julafton var både Åke och hans fru på plats för att fira jul. Vänstugans jul är närapå legendarisk – man samlas och äter julmat, håller andakt, musicerar och delar ut julklappar.
I år var däremot inte Christel Nordberg med på julaftonen eftersom hon var sjuk. Men några dagar in på det nya året kunde hon inte hålla sig borta längre, trots kristallsjuka som tillfälligt gett henne vinglig gångstil traskade hon hit.
– Den här gemenskapen behövs, det är fint att få komma hit och ta en kopp kaffe, äta och umgås. Jag har varit med i föreningen sedan 2004 och städar här två dagar i veckan. Det uppdraget fick jag på rekommendation av kocken.

Stiftelse garanterar existens

Ensamheten och fattigdomen i samhället har klart ökat under Marianne Rosvalls fjorton år som verksamhetsledare för Vänstugan.
– Mitt femtonde år började nu vid årsskiftet. Då jag började jobba här 2004 såg jag inte en fattigdom av den här omfattningen.
Att staten väljer att slopa bidrag till mathjälpsorganisationer är inte bra, tycker hon. Vänstugan har tack och lov andra finansiärer, eller i huvudsak en:
– Vår verksamhet finansieras till 95 procent av Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.
Stödet har vuxit år för år. År 2004 fick Vänstugan 3 000 euro från stiftelsen, i dag är bidraget över 100 000 euro.
– Om inte stiftelsen fanns skulle inte vi heller finnas.
Staten har nog stött verksamheten litet grann, liksom staden Raseborg. Staten beviljade Vänstugan 10 000 i fjol, de pengarna är ämnade för uppdatering av kylanläggningar och för en ny frys. Från Raseborgs stad fick Vänstugan 5 000 euro i fjol.
– Det är litet sorgligt att inte staden bidrar med mera. Vi är ändå tacksamma för samarbetet med staden, i synnerhet för maten från skolorna.

På ekumenisk grund

Vänstugan serverar också gratis morgongröt och kaffe mellan klockan 9 och 10. Då hålls också en morgonandakt.
– Vi jobbar på en ekumenisk grund där kristna värderingar återspeglas i vår verksamhet, säger Marianne Rosvall.
Församlingar från fyra kyrkor i Ekenäs fungerar som Vänstugans fundament; Metodistkyrkan, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan.
– Det är inget tvång att delta i andakterna.

Också i Karis

Det är inte bara i Ekenäs gratis matkassar delas ut. Också i Karis och Pojo finns hjälp att få. Föreningen Mathjälp Ruoka-apu delar varje måndag ut mat i tidigare Henelius butik i Karis. I snitt delas 70 till 80 kassar ut varje vecka. Maten bidrar mataffärer med i stället för att slänga den, men därtill delas alltså EU-mathjälp ut här.
Ordförande Robert Karlman tycker det är dåligt av regeringen att slopa det extra stödet till organisationer som delar ut mathjälp. Hans förening har visserligen inte fått medel från staten utan liksom Vänstugan från stiftelser och fonder, bland annat av den Julinska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen och Lions. Karlman är förgrymmad över att människor i näromgivningen tillåts må dåligt.
– Den här regeringen har inte gjort annat än tagit från fattiga. Litet som omvänd Robin Hood-verksamhet.