Det gäller att hugga så att skogen mår bra

Skogsbruksingenjören Bjarne Andersson har under sina år i skogen samlat på sig en kunskap med många förgreningar. Dem presenterar han i sin färska bok Skogsliv – 60 år av skogserfarenheter.

FÖRFATTARE. Bjarne Andersson har satt sitt skogsliv på pränt. Han säger att skogen står för virkesproduktion och ekonomi men också för mångfald.
Maj-Louise Wilkman
27.12.2018 18:00 UPPDATERAD 28.12.2018 08:32
I förordet till boken konstaterar Bjarne Andersson att hans ideal alltid har varit hembygd, landsbygd och skogsbygd. Respekten för dessa ideal märks också i upplägget av boken. Han berättar till exempel om bakgrunden till hans skogsinnehav på Vessö, om gamla arbetsmetoder och också nyare, om kontakterna med skogsägarna. Han påpekar att han i sin roll som lärare och rådgivare har haft stor nytta av att ha haft egen skog att sköta. Den blev hans försöksfält och gav honom nyttiga erfarenheter och samtidigt trygghet när han kunde hänvisa till egna försök och misstag.

ANDRA LÄSER