Myntsamling hittad i Porkala

En gammal myntgömma hittades i Porkala i Kyrkslätt. Västra Nylands museum dokumenterade fyndet. Ungefär 300 mynt hittades i myntgömman som är mer än 280 år gammal.

Stor samling. Knappt 300 kopparmynt hade hittats i Porkala i Kyrkslätt. Mynten var i valörerna ett och två ören.
08.07.2020 14:00 UPPDATERAD 08.07.2020 16:20
En metallsökning gav ett överraskande fynd i Porkala. Lördagen den 16 maj var Mikael Salonen och Petri Ahlroth ute med metalldetektorer och sökte efter metall vid Porkala gamla skola i Kyrkslätt.
Detektorn gav utslag när de förde den över en stor sten. När de hade rullat stenen åt sidan såg de en massa gamla mynt från svenska tiden. Salonen och Ahlroth kontaktade genast Museiverket.

Västra Nylands museum dokumenterade fyndet

Efter att fyndet hade anmälts besökte Niko Anttiroiko, arkeolog vid Västra Nylands museum, fyndplatsen. Anttiroiko granskade fyndet och genomförde en arkeologisk undersökning på det i samarbete med Salonen och Ahlroth.
Knappt 300 kopparmynt mellan 1731 och 1768 hade gömts på platsen. Valörerna på mynten rörde sig om ett- och två ören. Innan mynten gömdes hade de lindats in i ett tyg. Tygrester hade bevarats på ytan av mynten som kommit i kontakt med det.

Flera upptäckter i Porkala

Det är inte första gången som en myntsamling upptäcks i Porkala. För drygt hundra år sedan lyftes det torv för jordbruksändamål från en gård. I mossen hittades en myntgömma som innehöll hela 356 riksdaler i silver.
Mynten daterades till åren mellan 1776 och 1083. Det är osäkert vad som hände med mynten, en del löste universitetet in men det är oklart vart resten av mynten hamnade.

Oklart till varför mynten gömdes

Det har gjorts relativt många myntfynd i Finland från 1700-talet. Sannolikt är det besparingar från olika människor som aldrig har hämtats. Orsakerna varför man har lämnat kvar dem är bland annat krig, som till exempel stora ofreden (1713 – 1721) och lilla ofreden (1742 – 1743).
Den upptäckt som nu hade gjorts i Porkala är sannolikt inte relaterad till krig. Svaret på varför den här gömman hade lämnats bakom har troligtvis andra, ännu okända, orsaker.

Skattens framtid

Myntfyndet återvänder till Porkala efter att dokumentation har genomförts. Orsaken till det är för att fyndet är väldigt värdefullt ur lokalhistorisk synvinkel.
Samlingen kommer att förvaras i Porkala gamla folkskola, i Borearctica Oy:s lokaler. Besökare och företagets kunder har möjlighet att bekanta sig med samlingen. Vid behov kan även historieforskare eller entusiaster intresserade av gamla mynt bekanta sig med skatten.