Insändare: Offentlig vård skapar effektivare tjänster för finländarna

22.02.2023 19:02
I en insändare argumenterar Harri Jaskari, direktör för Företagarna i Finland (VN 20.2.2023), för att mera privat hälsovård ger bättre service åt finländarna. Finland har dock en tradition av väldigt effektiv offentlig hälsovård. I en stor undersökning över hälsovården i nästan 200 länder, som sträckte sig över det senaste kvartsseklet, vars resultat publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet för ett par år sedan, placerade sig Finland i toppen över mest kostnadseffektiv hälsovård.
Tyvärr är det inte lika väl ställt med hälsovårdens kostnadseffektivitet i länder där privat hälsovård är mer allmän. Vi behöver inte ens titta till den privata hälsovårdens förlovade land USA, där hälsovårdsutgifterna per person är mer än dubbelt så höga som i Finland, och resultatet dessutom enligt Lancets rapport nästan en tredjedel sämre än i Finland. Också jämförelser inom Europa visar på samma trend: offentlig hälsovård är mer kostnadseffektiv.
Det här är ju helt förståeligt om man tänker på den bakomliggande logiken. Ett privat företags uppgift är att sälja mesta möjliga tjänster till högsta möjliga pris jämfört med utgifterna och därmed producera vinst åt sina ägare. Tyvärr har vi sett att det här inom vårdbranschen kan leda till tråkiga följder, särskilt när man försöker öka vinsten genom att minska på utgifterna. I den offentliga hälsovården däremot finns det ingen uppdelning mellan betalare och tjänsteleverantör. Därför blir målet att producera den bästa möjliga vården med de minsta möjliga utgifterna och beställarna har dessutom ständigt full insyn i verksamheten.
Privat verksamhet kräver dessutom att en kännbar andel av inkomsten betalas ut som vinst åt ägarna. Ibland flyttas sedan vinsten utom räckhåll för den finländska skattmasen. Det här kan göra det svårare att producera privat hälsovård som inte å ena sidan är dyrare eller å andra sidan sparar in pengar någonstans var det påverkar patienten eller klienten negativt. Med facit på hand verkar det som att den bästa lösningen för finländarna är att fortsätta att utveckla och utvidga Finlands genialiska lösningen att ordna högeffektiv vård offentligt.
Jan Rundt, Suppleant i styrelsen för Raseborgs Vänsterförbund

ANDRA LÄSER