”Raseborgs byskolor bör bevaras – de är byarnas hjärta”

Raseborgs byföreningar slår ett slag för stadens byskolor. – De är byarnas hjärta och bör bevaras, säger Marianne Liitelä från Pojo kyrkoby byförening.

Byaforum hölls i Raseborgs stadshus den 22 september, fr.v. Marja Salenius och Ulla Korhonen från Antskog byaförening, Leif Wikström, Prästkullanejdens hembygdsförening, Sara Wilson och Marika Sandholm från Backgränd hembygdsförening, Lauri Reenpää och Seppo Pailos från Fiskars Fiskars byförening, Mikael Gestrin, Bromarv byaråd, samt i förgrunden stadsdirektör Petra Theman och Marianne Liitelä, Pojo kyrkoby byförening.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
29.09.2022 18:30 UPPDATERAD 30.09.2022 09:40
Aktiva raseborgare från sju byföreningar i Raseborg mötte upp då stadsdirektör Petra Theman bjöd in till byaforum i stadshuset den 22 september. Också stadens utvecklingsdirektör Jennifer Gammals deltog i träffen, hon fungerar som byaforumets ordförande.
Theman hörde sig för om aktuella frågor i byarna och bekantade sig med byföreningarna och berättade om sig själv och sina tankar om Raseborgs stad, beskriver Marianne Liitelä från Pojo kyrkoby byförening.

Tog ställning för byskolor

Service, trafik och skolor i staden hörde till det som diskuterades. Föreningarna hade skrivit ett gemensamt ställningstagande för Raseborgs byskolor som man överräckte till stadsdirektören.
I ställningstagandet lyfter föreningarna fram Raseborgs livskraftiga, mångfaldiga och levande byar som ett trumfkort för staden. Byföreningarna slår fast att närservice och framför allt byskolor är klara villkor för en livskraftig by.
– Man flyttar inte till Raseborg från huvudstadsregionen för de stora centralskolornas skull. Därför bör stadens främsta mål i fråga om skolor vara att bevara byskolorna. Byskolorna får inte läggas ner på basis av elevantal innan staden utrett hur man kan få elevantalet att stiga och vidtagit åtgärder för det, skriver föreningarna.
Inte heller skolhusens skick får vara ett kriterium för att stänga en byskola, slår byföreningarna fast. I första hand bör staden utreda möjligheten att restaurera och reparera skolbyggnader. 

Byarnas hjärta

Föreningarna föreslår att staden intar linjen att inte stänga byskolor utan i stället profilerar sig som en byvänlig kommun som stödjer bevarandet av byskolor.
– Med vårt ställningstagande vill vi framföra hur viktiga byskolor är. I en byskola förstärks saker som gemenskap, delaktighet, säkerhet, elevernas och personalens välmående liksom samarbetet mellan skolan och hela bysamhället, säger Marianne Liitelä.
Hon påpekar också att en byskola är så mycket mer än bara en skola – i skolhusen ordnas klubbar och kurser på kvällar och veckoslut, liksom kulturella evenemang, möten och fester.
– Byskolan är hjärtat i många byar.
Ställningstagandet har undertecknats av representanter för Antskog byaförening, Backgränd hembygdsförening, Bromarv byaråd, Fiskars byförening, Pojo kyrkobys byförening, Prästkullanejdens hembygdsförening, Skärgårdens Vänner i Snappertuna, Tenala byaråd och Åminnefors boendeförening.
Raseborgs byaforum grundades i början av år 2022 och består av representanter från 13 byföreningar. Staden har utöver ordförande Gammals två representanter i byaforumet.

ANDRA LÄSER