98 nya fall av covid-19 – hälften av finländarna har nu fått vaccin

I Finland har 50,0 procent av befolkningen över 16 år fått minst en dos coronavaccin. 8,8 procent har fått två doser. Bild: Jeanette Östman/SPT

Mellersta Österbotten är fortsättningsvis värst drabbat med en incidens på över 200.

98 nya fall av covid-19 har rapporterats under det senaste dygnet. Det meddelade Institutet för hälsa och välfärd på torsdagen. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

De nya fallen finns bland annat i Helsingfors (+28), Vanda (+14), Esbo (+10).

Sammanlagt 92 062 fall har rapporterats i Finland.

Den nationella incidensen, det vill säga antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 47,4.

Enligt institutet är incidensen högst i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (218,9) och Egentliga Tavastland (114,6).

101 personer får vård på sjukhus, av vilka 18 personer får intensivvård. Totalt 946 personer har avlidit till följd av coronavirus.

I Finland har 50,0 procent av befolkningen över 16 år fått minst en dos coronavaccin. 8,8 procent har fått två doser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.